DEHB & Psikososyal Beceri Programları

DEHB tanısı konmuş çocukların dikkatsizlik belirtileri sosyal problemlerle sonuçlanabilmektedir. Ruhsal sağlığının temelleri erken çocuklukta atılmaktadır ve bunun için diğer insanlarla sosyal iletişim yeteneklerinin etkisi yadsınamamaktadır. Sosyal bilişsel gelişim ilerleyen yaşlarda yetersiz sosyal iletişimlerle sonuçlanabilmektedir. Bu yetersiz iletişimler DEHB’li çocuklarda sıklıkla görülmektedir. Karşısındakilerin duygularını anlamalarındaki yetersizlikler arkadaş edinmelerini ya da uzun süren arkadaşlıklarının olmamasına da yol açmaktadır. Ailede okulda ve akranlarıyla aralarında bozulmalara sebep olmaktadır. Bu sebeplerden empati becerilerini de önemseyen ve içine alan sosyal bilişsel becerilerdeki eksikliklerin farkında olunması tedavinin önemli odak noktasıdır. Bu farkındalık DEHB li kişilerin hayat kalitelerini arttırırken gelecekte oluşabilecek olası problemleri de azaltacağı savunulmaktadır (Gümüştaş,2011).

Duygusal zeka ve sosyal becerinin paralel olarak birbirini etkilediği ve sosyal becerileri yetersiz olan çocukların duygusal zekalarının da düşük olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu çocuklarda psikoeğitsel tedavi müdahalesinin duygusal zekaya ve sosyal beceriyi de olumlu etkileyeceği düşünülmektedir. Tedavi sadece DEHB çocuk veya ergeni değil aile ve çevresini de etkilemektedir. Olumsuz davranışa iten akran ilişkileri okul başarısının düşük olması yasal sorunlar, sigara alkol kullanımını da verilecek eğitimsel (psikoeğitim) tedavinin etkileyeceği öngörülmektedir (Özoğlu,2018).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *