EĞİTİM BİLGİLERİ

Bahçeşehir Süleyman Demirel İlköğretim Okulu, 2006

Dede Korkut Anadolu Lisesi, 2010

İstanbul Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2014

Beykent Üniversitesi, Yüksek Lisans, Klinik Psikoloji Bölümü, 2016

Doğuş Üniversitesi, Doktora, Klinik Psikoloji Bölümü, 2020

İŞ TECRÜBESİ

İstanbul Aydın Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi , 2020-…, İstanbul

5n1k Psiko Akademi, Psk. Dr., 2017-2023, İstanbul

Zion Psikiyatri Akademisi, Psk. Dr. /Psikoterapist, 2018-2021, İstanbul

Terap-ist Terapi ve Eğitim Merkezi, Psk. Dr./Psikoterapist, 2018-20…, İstanbul

Haber 8/25, Köşeyazarı, Klinik Psk. Dr., 2020-2022, İstanbul

Sarı Psikoloji, Aile Danışmanlığı Programı, Klinik Psk. Dr., 2022-2023, Online.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Aile Danışmanlığı Programı, Klinik Psk. Dr., 2020-2021, İstanbul

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Aile Danışmanlığı Programı, Klinik Psk. Dr.,2019-2020, İstanbul

İstanbul Maltepe Üniversitesi, Aile Danışmanlığı Programı, Uzm. Klinik Psk., 2019-2020, İstanbul

İstanbul Aydın Üniversitesi, Aile Danışmanlığı Programı, Uzm. Klinik Psk., 2019-2020, İstanbul

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Öğretim Görevlisi, 2019-2020, İstanbul

Gelişim Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi, 2017-2019, İstanbul

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Stajyer Klinik Psikolog, 2018, İstanbul

Nişantaşı Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Öğretim Görevlisi. 2016-2017, İstanbul

Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi, Stajyer Rehber Öğretmen, 2017, İstanbul

Fransız Lape Psikiyatri Hastanesi, Stajyer Psikolog, 2015, İstanbul

EĞİTİMLER

– Sanat Terapisi, Kadir Has Üniversitesi, 2021, İstanbul

-Gambling Disorder (Kumar Oynama Bozukluğu) In Your Practice: Information and Resources, 2020, The Harvard Medical School

-Şema Terapi, Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği, 2019, İstanbul

-TAT, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, 2018, İstanbul

-WISC-R, İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2017, İstanbul

-MMPI, Doğuş Üniversitesi, 2017, İstanbul

-Pedagojik Formasyon, İstanbul Üniversitesi, 2017,İstanbul 

-Bilişsel Davranışçı Terapi, Padem, 2017, İstanbul

-Cinsel Terapi, Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016, İstanbul

-Rorschach Testi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, 2016, İstanbul

-Aile Danışmanlığı, Gelişim Üniversitesi, 2014, İstanbul

-Ergen Psikoterapisinde Kullanılan Terapi Teknikleri-Testler, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014, İstanbul

-Objektif Testler(Frosting Görsel Algı Testi, Gessel Gelişim Testi, Bir Aile Çiz Testi, Rehberlik Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Resim Analizi, Goodenough Harris İnsan Çiz Testi, Luissa Duss Psikanalitik Öykü Tamamlama Testi, Porteus Labirentleri Zeka Testi, Bender Gestalt Motor Algılama Testi, Kent EGY Testi, Catel 2A Zeka Testi, Metropolitan Okul Olgunluk Testi, D2 Dikkat Testi,

 Burdon Dikkat Testi) ve Çocuk Resimlerinin Analizi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014, İstanbul

-Oyun Terapisi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014, İstanbul

-Hipnoz Pratisyen Eğitimi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014, İstanbul

-Depresyon ve Bipolar Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Terapisi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014, İstanbul

YAYINLAR

Kitap

Tezcan, A.E & Faraji, H. (2020). Olgular Eşliğinde OKB. Ankara, Eğiten Kitap.

Faraji, H & Tezcan A.E. (2021). ERGEN. Ankara, Eğiten Kitap.

Faraji, H & Tezcan A.E. (2022). Borderline Kişilik Bozukluğu. İstanbul, Nobel Akademik Yayıncılık.

Başçelik, E., Faraji, H., Güler, K. (2022). Psikanalitik Kuram ve Şema Teorisi Çerçevesinde Annelerimiz, Babalarımız ve Romantik İlişkilerimiz. İstanbul, Nobel Akademik Yayıncılık.

Faraji, H. (Ed.) (2022). Kuram ve vaka çalışmalarıyla uygulama: Bilişsel davranışçı terapi. Ankara, Eğiten Kitap.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/olgular-esliginde-obsesif-kompulsif-bozukluk-okb/552889.html

https://www.nobelkitap.com/olgular-esliginde-obsesif-kompulsif-bozukluk-okb-482158.html

Kitap Bölümü

Faraji, H. (2020). Betimsel İstatistikler. Bal, F. (Ed.) Psikologlar İçin SPSS Uygulamaları ve Araştırma Yöntemleri içinde (s. 109-140). İstanbul, Nobel Yayınevi.

Faraji, H. (2022). Depresyon ve İntihar. Güler, K. (Ed.) Depresyona Klinik Bir Bakış içinde (s.435-464). Ankara, Eğiten Kitap.

Faraji, H. (2022). Sosyal Kaygı Bozukluğu. Bal, F. (Ed.) Psikiyatrik/Psikolojik Bozuklukların Tanı ve Tedavi Yöntemleri içinde (s.). İstanbul, Nobel Akademik Yayıncılık.

Faraji, H. (2023). Haset ve Kıskançlık, Güler, K. (Ed.). Kavramlarla Psikoloji içinde (s.51-58). Ankara, Siyasal Kitabevi.

Yüksek Lisans Tezi

Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Travması, Yakın İlişkilerdeki Psikolojik Eğilimler ve Romantik İlişkilerdeki İstismar Davranışının İncelenmesi

Doktora Tezi

Borderline Kişilik Bozukluğunda Duygu Düzenleme ve İlk Nesne İlişkileri ile Ruhsal İşleyişin Rorschach Testindeki Görünümü

Makale

 1. Özgen H., Güneri Yöyen E. & Faraji H. (2017). The presumptıon of chıldhood psychologıcal traumas on parental attıtudes, International Journal of Current Research, 9(11): 60561–60566.
 1. Bal F., Faraji H. & Callak Y., (2018). Development And Reliability Analysis Of Vocational Interest Inventory, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2): 39–53.
 1. Bal F., Faraji, H. &  Erdinç İ., (2018).  Yaşam doyumunu etkileyen faktörlerin evlilik vecinsellik kavramı üzerinden değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 5(30): 185-197.
 1. Bal F., Faraji H., & Gemici M., (2018). “Travma ve öfke tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi,” Journal Of Social and Humanities Sciences Research, 5(26): 2470–2482.
 1. Faraji H., Başbekleyen F. (2019). Bağlanmanın benlik algısı, anksiyete ve depresyon ile ilişkisinin incelenmesi, Journal Of Social and Humanities Sciences Research, 6(32): 112-127.
 1. Yulaf, Y., Gümüştaş, F., & Faraji, H. (2019). Probable Risk Factors in Children and Adolescents with Neurodevelopmental and Non-Neurodevelopmental Psychiatric Disorders in a Large Turkish Clinical Sample. Southern Clinics of Istanbul Eurasia30(4), 349-354.
 1.  Er, K., Bal, F. & Faraji, H. (2020). “Aldatma Eğilimi Sebepleri Ölçeği”, International Journal of Disciplines Economics & Administrative Scienves Studies, 6(22):596-608.
 1. Cantürk, M., Faraji H. & Tezcan A.E. (2021). The relatıonshıp between chıldhood trauma and crıme ın male prısoners, Alpha Psychiatry, 22: 56-60.
 1. Faraji, H. & Güler, K. (2021). Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Akademik Risk Alma, Sosyal Bilimler Dergisi.8: 397,409.
 2. Faraji, H. & Çelik, E. (2021). “Adult Attachment Styles And Emotion Dysregulation” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) 7(82):1897-1911
 3. Faraji, H. & Güler, K. (2021). Borderline Personality Traits and Self Handicapping. International Journal of Current Research, 13(6): 17683-17689.
 4. Faraji, H. (2021). Borderline kişilik bozukluğunun ergenlik döneminde belirlenmesine dair bir değerlendirme, OPUS, 18(43): 7141-7166.
 5. Gökbakan, A. M., Faraji, H. (2021). Quality of Life in Major Depressive Disorder and Bipolar Disorder during euthymia: association with neuropsychological performance, IJISET, 8(11): 132-145.
 6. Faraji, H., Boran, N.B. (2021). The Relationship of Psychological Resilience and Jealousy in Adults. Journal of Social Research and Behavioral Sciences, 7(13): 662-680.
 7. Faraji, H., Güler, K. (2021). Borderline Personality Features and Jealousy Traits in University Students, Aydın İnsan ve Toplum Dergisi, 2(1), 137-154.
 8. Faraji, H., Başçelik, E. (2022). Fırst object relatıons and early maladaptıve schemas ın adulthood, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 17(57), 316-339.
 9. Faraji, H., Yılmaz, M. (2022). Yaşar ne yaşar ne yaşamaz rorschach testinde soma maden faciasının izleri: travma ve depresyon, Yansıtma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 36, 85-98.
 10. Faraji, H., Çaresiz, D. (2022). Covid-19 Pandemi döneminin kişilik bozukluğu olan bireylerdeki olası etkilerine dair bir değerlendirme, Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 264-284.
 11. Faraji, H., Utar, K. & Boran, N.B. (2022). Relationship between early maladaptive schemas and psychological resilience, Asya Studies-Academic Social Studies/Akademik Sosyal Araştırmalar, 6(19), 203-214.
 12. Güler, K., Faraji, H. (2022). Examınatıon of the relatıonshıp between alexıthymıa, anger and defense mechanısm, PJMHS, 16(2), 802-809.
 13. Faraji, H., Ergin Bat, İ, Özen D.Z. (2022). Yaşam ve ölüm dürtüsü ile haz ve gerçeklik ilkesi ekseninde yeni ahit filmi üzerine psikanalitik bir inceleme.  AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 9(2), 443–465.
 14. Faraji, H., Özarabacı, T. (2022). The relationships between borderline personality traits,  offence-related feelings of shame and guilt  and attitudes towards violence. Üsküdar University Journal of Social Sciences, 15: 291-308.
 15. Faraji, H., Özen, Z. D. (2022). Yetişkin ayrılık anksiyetesinin, ayrılık anksiyetesi ile beliren yetişkinlikte bireyleşme düzeyi arasındaki aracı rolü, Mavi Atlas, 10(1), 47-69.
 16. Faraji, H., Laçin, N.B., Tezcan, A.E (2022). The Relationship Between Mothers’ Parental Acceptance-Rejection Levels and Their Emotion Regulation Skills, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-28.
 17. Atbakan İkizler, B. ve Faraji, H. (2022). Uyku sorunlarının kişilik bozuklukları ve tedavi yöntemleri açısın-dan değerlendirilmesi. Kesit Akademi Dergisi, 8 (31), 587-621.
 18. Faraji, H., Utar, K., & Boran, N. B. (2022). Investigation of the relationship between early maladaptive schemas and multidimensional jealousy. Humanistic Perspective, 4 (2), 265-286. https://doi.org/10.47793/hp.1076655
 19. Faraji, H., Fırat, B. (2022). Yeme Bozuklukları ve Duygular, Fenerbahçe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 153-174.
 20. Faraji, H., Yilmaz. M. (2022). Investigation on childhood traumas, anger expressions and psychological resilience of sexual abuse victim mothers and their children. J For Med;36(2):57-68.
 21. Faraji, H., İpek, B. (2022).  Borderline kişilik bozukluğunda empatiye dair bir gözden geçirme, Erciyes Akademi,  36(3), 1294-1313 https://doi.org/10.48070/erciyesakademi.1097395
 22. Faraji, H. Özkaranfil, B. P., Utar, K. (2022). Depression and anger levels of individuals working during the Covid-19 Pandemic:  A causal comparative research. Toplumsal Politika Dergisi, 3(2), 177-188.
 23. Faraji, H. ve Dağ, E. D. (2022). Kumar bağımlılığı ve intihar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry, 2(2), 184-200.
 24. Faraji, H. ve Toksoy, S. (2022). Psikanalatik çerçeveden bir film analizi: Dogtooth. Muhakeme Dergisi, 5(2), 56-65.
 25. Cohen, Z.P. ve Faraji, H. (2022). Narsisistik kişilik bozukluğu psikoterapisinde aktarım ve karşı aktarımın incelenmesi: Bir gözden geçirme, Muhakeme Dergisi, 5(2), 41-55.
 26. Faraji, H., Özen, Z.D., (2022). The relationship between early maladaptive schemas, separation anxiety and emerging adult ındividuation level. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 9(17), 51-79. Doi: 10.54709/iisbf.1176829
 27. Karakoç, D. ve Faraji, H. (2022). Genç yetişkinlerde nesne ilişkileri ile travma sonrası büyüme arasındaki ilişkide algılanan sosyal desteğin aracı rolü. Hitit Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 567-580. doi: 10.17218/hititsbd.1168084
 28. Farajı, H., & Tarım, S. (2022). A literature review on borderline personality patterns of mothers and their children’s sensitivity to rejection, anger, and aggression. Advances in Women’s Studies, 4(2), 36-44.
 29. Faraji, H., & Tezcan, A. E. Dinsel, cinsel, temizlik okb alt tipleri olan ergen hastada psikofarmakolojik tedavi ve bilişsel davranışçı terapi birlikteliği: Bir olgu sunumu. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 6(11), 47-54.
 30. Faraji, H., Gençay, T. (2022). Polislerde algılanan anne baba tutumları ile psikolojik sağlamlık ve ikincil travmatik stres düzeyi ilişkisi üzerine bir derleme çalışması, Türk Akademik Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 5(2), 76-80.
 31. Faraji, H. (2022). Rorschach Testinde borderline kişilik bozukluğunu yansıtan yanıt kategorilerinin belirlenmesi, Ulakbilge 78, 1105-1111.
 32. Faraji, H., Uçtum Muhtar, N., Tezcan, A.E (2023). Determination Emotion Regulation Difficulties in Borderline Personality Disorder with Objective and Projective Tests, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 15(1), 1-13.
 33. Güler, K., Faraji, H., Arslan, G. (2023). The role of stress coping styles in the relationship between separation individualization and sexual selfschema. The European Research Journal, 9(2), 416-427.
 34. Faraji, H. ve Durak, R. (2023). Kendiliknesnesi aktarımları ile borderline kişilik özellikleri arasında özerk benlik yönetiminin aracı rolü. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 1-18.
 35. Faraji, H. ve Yılmaz, M. (2023). Borderline Kişilik Bozukluğunun “Masumiyet”i ve “Kader”i: Bir Film Analizi 9(1), 67-89.
 36. Faraji, H., Bilğiş, C. (2023). The mediator role of rumination about an ınterpersonal offense in the borderline personality features and depression. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotheraphy Research, 12(2),119-127.
 37. Faraji, H., & Sucu, Ö. (2023). Yetişkinlerde ilk nesne ilişkileri ve reddedilme duyarlılığı ile yakın ilişkiler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Humanistic Perspective, 5 (3), 967-997. https://doi.org/10.47793/hp.1254706
 38. Faraji, H., Duran, B., Özgönül, Ö.(2023) “Dogtooth Filminin Nesne İlişkileri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”. Ulakbilge, 82: 267–275. doi: 10.7816/ulakbilge-11-82-03.
 39. Faraji, H. & Karakoç, D. (2023). Examination of the Relationship between Post-Traumatic Growth and Perceived Social Support During the COVID-19 Pandemic. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(3): 201-207. Doi:10.35365/ctjpp.23.3.02
 40. Faraji, H., Parlak D., Tezcan, A.E. (2023). “Obsesif kompulsif bozukluk ile duygu düzenleme güçlüğü ilişkisi hakkında bir değerlendirme”, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 892-909.
 41. Faraji, H. (2023). Dream themes and rejection sensitivity of individuals with and without borderline personality disorder: a comparative study. Eur Res J. 1-12. DOI: 10.18621/eurj.1357324
 42. Faraji, H., & Demir, D. S. (2023). The mediator role of borderline personality features and separation anxiety in the relationship between childhood traumas and exposure to abuse in romantic relationships. Curr Res Soc Sci, 9(2), 130-149.
 43. Faraji, H. & Başçelik, E. (2023). Borderline Personality Traits, Love Myhts, and Love Styles. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 12(1), 1-15.
 44. Faraji, H. (2023). Tekrarlayıcı çocukluk çağı ihmal ve istismar yaşantıları sonucu oluşan ruhsal travmanın Rorschach Testi ile değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. Yansıtma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 39, 93-110.
 45. Farajı, H., Tezcan, A.E. (2023). Rejection Sensitivity and Fear of Intimacy in Individuals with and without Borderline Personality Disorder. Firat Med J, 28(4): 286-295.
 46. Kaplan Ş, Bahayi K, Faraji H. (2023). A cross-sectional comparative study of self‑compassion, body perception, and post‑traumatic growth in women diagnosed with breast cancer versus those without a cancer diagnosis. Cancer Res Stat Treat;6:500‑511.
 47. Faraji, H. ve Çelik Ünlü, A. (2023). “Yetişkin Bireylerde Sınır ve Narsisistik Kişilik Özellikleri ile Romantik İlişki Doyumu Hakkında Bir Literatür İncelemesi”. Eklektik Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2) : 301-330.
 48. Faraji, H., & Tezcan, H. (2023). The investigation of the relationship between borderline personality organization and the reasons for the tendency towards infidelity. Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry, 3(2), 1-14.
 49. Faraji, H. (2024). Dream themes and rejection sensitivity of individuals with and without borderline personality disorder: A comparative study. Eur Res J. 10(1), 25-36. DOI: 10.18621/eurj.1357324

Bildiriler

Faraji H., Güler K. (Şubat, 2020). Borderline Personality Disorder Features and Jealiousy Traits In University Students, I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Davranış Temelli Araştırmalar Sempozyumu, İstanbul.

Faraji, H., Başçelik, E. (Eylül, 2021). Yetişkin Bireylerde İlk Nesne İlişkileri ve Duygu Düzenleme Güçlüğü,Küresel Dünyada Bilim, Kültür ve Akademik Çalışmalar Kongresi, İstanbul.

Faraji, H., Sucu, Ö. (Aralık, 2021). Yetişkin Bireylerde İlk Nesne İlişkileri ve Reddedilme Duyarlılığı, Uluslararası Psikolojide Araştırmalar Kongresi, İstanbul.

Faraji, H., Utar, K. (Mart, 2022). Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutumları ile Psikolojik Sağlamlık ve Duygusal Zekâ Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 4. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul.

Faraji, H. (27-28 Mayıs, 2022). Borderline Kişilik Özellikleri ve Aldatma İlişkisi. II. Uluslarası Psikolojide Güncel Yaklaşımlar ve Araştırmalar Kongresi, İstanbul.

Faraji, H., Özarabacı, T. (27-28 Mayıs, 2022). Hatayla İlişkili Utanç ve Suçluluk Duygusu. II. Uluslarası Psikolojide Güncel Yaklaşımlar ve Araştırmalar Kongresi, İstanbul.

Faraji, H., Güler, K. (11-12 Haziran, 2022). Evli bireylerde çocukluk çağı travmaları ve öfke ile aile huzuru arasındaki ilişki. 9. Anadolu Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır.

Faraji, H., Songül, O (20-23 Temmuz, 2022). Yetişkin Suriyeli göçmenlerde algılanan Türkçe kullanımı yetkinliği, algılanan sosyal destek, yalnızlık tercihi ve öz şefkat arasındaki ilişkinin belirlenmesi, Uluslararası VIII. Turkcess Kongresi, Hatay.

Faraji, H. (20-23 Temmuz, 2022). Genç Yetişkin Bir Türk Göçmende Yalnızlık, Sosyal Destek ve Öz Şefkatin Objektif ve Projektif Yöntemlerle Değerlendirilmesi, Uluslararası VIII. Turkcess Kongresi, Hatay.

Faraji, H., Demir, S. (7-9 Ekim, 2022). Çocukluk çağı travmaları ve yetişkin romantik ilişkilerinde istismar ve ihmale maruziyet. IV. Uluslarası Şiddeti Anlamak Kongresi, Online.

Faraji, H., Güler, K. (12-15 Ekim, 2022). Kişilik özellikleri ve yeme tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

Faraji, H., Durak, R. (13-14 Ocak, 2023). Çocukluk çağı travmaları ile kendini susturma arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Disiplinler Arası Kadın Akademisyenler Kongresi, Sivas.

Faraji, H., Doğan, A.S. (10-11-12 Mart, 2023). Opera sanatçılarında ve klasik müzik orkestra müzisyenlerinde müzik performans kaygısının sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi, 5. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul.

Faraji, H. (3-5 Ekim, 2023). The Function of Destructiveness of an Adolescent Case with Juvenile Delinquency: The Role of Anxiety and Depressive Affect Caused by Inability to Do Purpose, III. Uluslararası Bebek, Çocuk, Ergen Psikoloji Kongresi, Online.

Poster Sunumları

Faraji, H. (12-15 July, 2022). Evaluation of psychological trauma caused by repetitive childhood incest and neglect experiences with the Rorschach Test. XXIII. Congress of the Society fort he Rorschach and Projective Methods, Genova.

Katıldığı Projeler

Bahçelievler Gökkuşağı Anaokulu Öğrencilerinin Okul Olgunluğunun Belirlenmesi

YABANCI DİL

İngilizce: İyi    Farsça: iyi