KTO Karatay Üniversitesi/ Aşk ve Bağımlılık Semineri

Maltepe Üniversitesi/ Psikodinamik Kuram ve Psikodinamik Psikoterapi Semineri

Kadının Gündemi Programı/ Öfke

Aydın Üniversitesi/ Aile Danışmanlığı Eğitimi