Uyku & Uykusuzluk

Uyku Eski Yunan mitolojisi anlatılarına göre Hypnos adındaki tanrıça tarafından yönetilmektedir. Aynı niteliklere sahip tanrıçanın Roma kültüründeki karşılığı Tanrıça Somnus’tur.…

Continue Reading →