Cinsel Obsesyonlar

Resim: Jean Antoine Watteu (1714-1719)

Obsesyon istemsiz şekilde zihne gelen, bireyin anlamsız olduğunu bildiği, durduramadığı ve rahatsızlık uyandıran dürtü, düşünce ve imgelerdir. Yani düşüncelerin yanında zihninize tekrarlı şekilde gelen imgelerin ve dürtülerin olması da obsesif kompulsif bozukluğa işaret ediyor olabilir.

En yaygın obsesyon türleri arasında

kirlenme/bulaşma (genellikle temizlik obsesyonu olarak biliriz ki aslında temizlik bir kompulsiyondur), kuşku, simetri, dinsel, cinsel obsesyonlar geliyor.

Bunlardan ilk 3’ü kliniğe rahatlıkla başvuran şanslı grubu oluştururken. Son 2 için aynı şeyi söylemek ne yazık ki pek mümkün olmuyor. Özellikle cinsel obsesyonu olan bireyler kendilerini cezalandırılması gereken sapkın ve utanmaz kişiler olarak gördüklerinden, değil tedaviye başvurarak, kliniğe gelip “sapkın fantezilerini” (gerçekte bunlar tedavi edilebilir obsesyonlar) anlatmak, bu durumu ellerinen geldiğince gizlemeye çalışıyorlar. Hastalar ya düşündüklerimi aklımdan geçenleri yaparsam diye kendilerine çeşitli yasaklar koyuyor, kimisi insanlara bakamıyor, kimisi dışarı çıkamaz hale geliyor. obsesyonun öyle bir yapısı var ki, kişi bunu başka şeyler düşünerek yahut bazı eylemlerde bulunarak (yani kompulsiyonlar geliştirdikçe) ortadan kaldırmaya çalıştıkça daha da güçleniyor ve büyüyor.

Hikayenin sonunda bu hastalar, yoğun utanç ve suçluluk duyguları ile tedaviye erişememe nedeniyle, obsesif kompulsif bozukluk tablolarına depresyon, kendine zarar verme davranışları, intihar düşünceleri ve hatta girişimleri eklenmiş halde kalakalıyor.

Bu noktada, ilk söyleneni son söz olarak tekrar etmek büyük önem taşıyor. Eğer zihninize gelen tekrarlı dürtü, düşünce yahut imgeler sizde rahatsızlık uyandırıyorsa ve bunları engellemek, ortadan kaldırmak istediğiniz halde kaldıramıyorsanız, utanç ve suçluluk duyguları içerisindeyseniz, vakit kaybetmeden biran önce klinik desteğe başvurmanız gerekli çünkü burada, aslında temizlik takıntısı olarak halk arasında gayet iyi bildiğimiz obsesif kompulsif bozukluğun farklı bir tipi olan cinsel obsesif kompulsif bozukluk tablosu yani tedavisi olan bir ruhsal bozukluk söz konusu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *