Şizoart-2

Ünlü sanatçı James Joyce’un, ömrü boyunca şizofreniden çekmiş Lucia adında bir kızı vardı. Lucia Jung tarafından tedavi edilmiş ve İngiltere’de bir akıl hastasinde ölmüştü.

Bertrand Russel’ın amcası, oğlu ve kız torununda şizofreni vardı.

Albert Einstein’ın oğlu şizofrendi.

Leonard Heston, şizofren annelerin evlatlık verilmiş çocuklarında, yaratıcı ilginin varlığını gözlemlemişti. Buradan hareketle yaratıcı eğilimler ile şizofreni arasında bir bağlantı olabileceği fikrine erişti. Bu fikirle örtüşen başka veriler de vardır;

Şizofrenisi olanlar çoğu zaman evlenmez ve çocuk sahibi olmazlar, buna karşın hastalık yüzyıllar boyunca aynı oranı koruyarak var olmayı sürdürmektedir. Peki bu nasıl açıklanabilir? Belki de şizofreni genleri evrimsel süreçte bir fayda sağlamakta, insanlık için (hem micro hem macro düzeyde) faydalı kimi hizmetler sunmakta ve bu nedenle de evrimin gen şövalyeleri tarafından korunmaktadır?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *