Romantik OKB

Romantik olmak, kendini, duygularını, aşkı abartarak yaşamak demektir. OKB de bir yönüyle abartma hastalığıdır. Kişi temizliği, kontrolleri, mükemmelliği,sözün kısası davranışlarını abartmıştır. İki temel türü bulunmaktadır; romantik ilişki içerikli ve partner içerikli obsesif kompulsif belirtiler.

Romantik ilişki odaklı obsesyonlar, bir kişinin partnerine duyduğu sevgi, partnerinin de o kişiye yönelik sevgisi ya da aralarındaki ilişkinin doğruluğu ile ilgili obsesyonları içermektedir. Bu kişilerin zihinlerinde partnerlerini gerçekten sevip sevmedikleri, partnerinin kendilerini gerçekten sevip sevmediği, içinde bulundukları ilişkinin kendileri için doğru olup olmadığı şeklinde takıntılı düşünceler(obsesyonlar) bulunur.

Bu obsesyonlara kontrol etme, karşılaştırma, onay arama ve yok sayma gibi obsesyonun yarattığı kaygıyı azaltmak ya da yok etmek amaçlı kompulsif davranışlar sıklıkla eşlik eder. Kişi sık sık partnerini gerçekten sevip sevmediğini kontrol etmeye, ilişkisini çevresinde gördüğü diğer ilişkilerle karşılaştırmaya, partnerinin kendisini gerçekten sevip sevmediğine yönelik güvence aramak ya da obsesyonların ortaya çıkardığı kaygıyı azaltmak için, partneriyle mutlu olduğu anları zihninde canlandırma gibi davranışlar sergileyerek ciddi bir zaman kaybı ile karşı karşıya kalır.

“Niye böyle düşünüyorum bilmiyorum yoksa ben X’i yeterince sevmiyor muyum? Ya gerçekten sevmiyor kendimi aldatıyorsam? Sık sık arkadaşlarıma X beni gerçekten seviyor mu diye soruyorum. Devamlı onunla birlikte geçirdiğimiz anları düşünüyorum. “

Partner odaklı obsesyon ve kompulsiyonlarda partnerin ahlakı, sosyal becerileri, duygusal doyuruculuğu, akademik ve/veya mesleki başarısı, fiziksel görünümü ya da zekasına yönelik yoğun obsesyonlar ve eşlik eden kontrol etme, karşılaştırma, güvence arama ve yok sayma kompulsiyonları ile karşımıza çıkar. Bu tür belirtiler gösteren birey partnerinin yeterince güzel/yakışıklı, ahlaklı vb. olup olmadığına ilişkin düşüncelerle aşırı meşgul olabilmekte, ayrıca partnerinin zekası, sosyal becerileri ya da görünüşünü başkalarıyla karşılaştırma ya da partnerinin hayatta yeterince başarılı olabileceğine dair onay arama gibi kompulsif davranışlar gösterebilmektedir.

Romantik ilişki ve partner içerikli obsesif kompulsif belirtiler genellikle rahatsız edici bulunur, kabul edilmeleri ve kişinin bu düşünceleri kendine itiraf etmesi güçtür. Kişide utanma ve suçluluk duygularına neden olur.

“Daha güzel bir kız görünce kız arkadaşımla evlenmekten vazgeçiyorum. Başka kızlarla, boyunu, saçını, güzelliğini, gülüşünü, burnunu kıyaslıyorum. Tamam diyorum benim kız arkadaşım hepsinden ahlaklı ama benim için doğru kişi mi?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *