Reddedilme Duyarlılığı

Biriyle flört etmeye başladığınızı hayal edin. Mesajlaşmaktasınız bir süre yazıştınız, en son siz bir mesaj attınız ancak karşı taraf mesajı yanıtlamadı. Bu durum karşısında büyük bir acı yaşıyor ve günlerce bu durumu aklınızdan çıkaramıyorsanız, reddedilme duyarlılığınız olabilir.

Reddedilme, kişilerarası ilişkilerde diğer önemli kişiler (ebeveynler, yakın arkadaşlar, akranlar, romantik partnerler vb.) tarafından dışarıda bırakılmayı içeren ve değersizlik inancına neden olan bir durumdur. Reddedilme duyarlılığı, bireyin başkalarının davranış ve sözlerini kişisel olarak algılaması ve bunun karşısında gücenme duyması, reddedilme durumuyla ya da belirsiz bir durumla karşılaşılması halinde, durumun reddedilmeyi gösterdiğine emin olma ve buna aşırı tepki göstermeyi kapsayan bir kavramdır. Reddedilme duyarlılığı olan bireyler kaygı içinde beklemekte, kaygının yarattığı aşırı uyarılmış halinde reddedilmeyi algılamaya artmış düzeyde hazır olmakta ve reddedilmeye karşı aşırı tepki göstermektedirler.

Reddedilme duyarlılığı olan kişiler, reddedilme duyarlılığı olmayan diğerlerine göre, olumsuz duygular karşısında çok daha yüksek bir fizyolojik uyarılma yaşarlar. Birinin onlardan hoşlanmayabileceği ya da devam etmeye, bir ilişkiyi bitirmeye ya da öylece ortadan kaybolmaya hazır olabileceği fikri, günlük yaşamlarını fark edilir şekilde etkileyecek kadar yoğun bir korku ve isteksizlik yaratır. Küçük bir görevden alma veya eleştiri ipucu bile bunaltıcı gelebilir ve benzer şekilde orantısız bir tepki oluşturabilir. Reddedilme duyarlılığı bireylerin zihninde bozut bir anten işlevi görür; bu kişiler hem diğerlerinden gelen red sinyallerine büyük hassasiyet gösterip en küçüğünü bile yakalarlar hem de red sinyali olmayan şeyleri reddedilme olarak yorumlama olasılıkları yüksektir. Dolayısıyla reddedilme duyarlılığı olanlar başkalarının eylemlerini çarpıtabilir veya yanlış yorumlayabilir ya da küçük bir hata ya da aksiliğe feci bir önem atfedebilir. Reddedilme duyarlılığına sahip kişiler, reddi bir kez algıladıktan sonra bu sefer de neyi “yanlış” yapmış olabilecekleri veya yaşadıkları terkedilmeden nasıl sorumlu olabilecekleri üzerine kafa yorar, yaşamlarına devam etmekte büyük zorluk çekerler.

Reddedilme duyarlılığına sahip kişiler, incinmiş veya reddedilmiş hissettiğinde aşırı duygusal patlamalar; sosyal ortamlarda kaygı; utanma kolaylığı, imkansız derecede yüksek standartlara göre yaşamaları gerektiği inancı ve düşük özgüvenden muzdariptir. Reddedilme hassasiyeti olan kişilerin yakın ilişkilere girmeleri, buna çok istekli olsalar dahi pek kolay değildir. Çünkü paradoksal biçimde, başka birine yaklaştıkça, o kişi tarafından reddedilme korkuları artar Sevilmeye ve reddedilmekten veya terk edilmekten kaçınmak için o kadar güçlü, her zaman mevcut bir ihtiyaç duyabilirler ki, partnerlerinin her eylemi üzerine kafa yorum anlam yükler hale gelebilirler. Güvence, arayışı ilişkilerde temel ihtiyaçları haline gelir. çünkü reddedilme duyarlılığı olan kişiler, partnerlerinin hala onlara değer verdiğine dair tekrar tekrar netlik ve kesinlik aramakta ve partnerlerine bunu sağlama zorunluluğu yüklemektedirler. Bununla birlikte, herhangi bir derecede gerçek güvenceye rağmen, reddedilmeye duyarlı kişiler, partnerlerinin onları terk etmek üzere olduğuna dair işaretler aramayı kesemezler. Bu nedenle, bazı reddedilmeye duyarlı kişiler eşlerini aşırı derecede kontrol edebilirler: Partnerlerinin özgürlüklerini ilişki için bir tehdit olarak görürler ve farkında olarak yahut olmayarak bunu engellemeye çalışırlar.

Reddedilme duyarlılığına sahip kişiler ayrıca, rahatsız olduklarında, uygunsuz veya kabul edilemez olarak görülmesinden korktukları gerçek duygularını paylaşmayı reddedebilirler. Bu da, ilk etapta yakınlık kurmayı zorlaştırabilir. Tüm bu durumlarda, reddedilme duyarlılığı, bir kişinin terk edilme korkularının üstesinden gelme çabalarının,partnerlerin ilişkiden geri çekilmesine neden olan çatışmalar ürettiği ve bu da acıyı yumuşatmak için daha yoğun çabaları tetiklediği bir tür kısır döngüye yol açabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *