Olumsuz Anne Baba Tutumları

Anne-baba tutumunun önemi psikolojik araştırma konularında oldukça sık
vurgulanan bir unsurdur. Bilinçli ya da bilinçsiz şekilde sergilenen tüm tutum ve davranışlar
çocuklar üzerinde ciddi derecede bir ihmal ve duygusal istismara sebep olabilmektedir. Çocuğun olumlu bir benlik imgesi – oluşturması ve benlik saygısının yüksek olması için,
anne-baba ilişkisinin güven verici olması ve çocuğun ailesinde saygı, sevgi, hoşgörü ile
sarmalanması gerekmektedir. Çocuğun hayatında oluşan ihmal ve duygusal istismar rolünde
anne-baba unsurunun önemi oldukça önemlidir.

Olumszu anne baba tutumları kendi içinde dörde ayrılır.


1) İtici (ilgisiz) Anne-Baba Tutumları:

Anne-babanın çocuğun gelişimi için önemli olan ilgiyi çocuktan esirgemesidir. Çocuğun beslenme, sağlık sorunları gibi temel faktörlerinin sekteye uğratılmasıdır. Anne-babanın çocuğu istemsizce istememesi ve çocuğuna düşman gözüyle bakması, düşmanca duygular beslemesi olarak tanımlanır.


2) Aşırı Koruyucu Anne-Baba Tutumları

Bu tutum içerisindeki anne-babalar çocukları ile aşırı derecede ilgilenir. Çocuklarının yapmak istedikleri unsurları, hareketleri bile ebeveynler kendiler yapmak isterler. Aşırı bir korumacılık söz konusudur.


3)Tutarsız Anne-Baba Tutumları

Aile içindeki anne-babalardaki tutarsız davranışlar, tutumlar çocuklarda sağlıksız bir kişilik oluşmasına neden olabilir. Çocuk dengeli ve normal bir kişilik ortaya koymak için büyük çaba harcaması gerekmektedir. Tutarsız anne-baba tutumu çocuktaki kişilik gelişimini sekteye uğratır, çocuk kişilik gelişimini dengeye koymada uzun zaman emek harcar fakat istediği sonuca ulaşamaz.


4) Otoriter Anne-Baba Tutumları

Çocuklarını kendi düşünceleri ile saran, kendi talepleri ve düşünceleri ile hareket etmesini isteyen anne-baba tutumlarıdır. Aile içindeki ilişkileri mesafeli ve çizgileri olan yüzeyselliktedir. Olaylara karşı yaklaşımları tek bir yöne göredir. Sürekli kendi yargıları ve değerler doğrultusunda ve genellikle olaylara kendi bakış açılarıyla değerlendirmeler yaparlar. Çocuklarının nasıl düşündüğü ya da onların gözünden bakma durumları söz konusu değildir. Otoriteyi sağlamak için genelde çocukları ile aralarında belli bir mesafenin hep olmasını isterler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *