Oksitosinin Faydaları

Oksitosin genellikle üremedeki özellikle de doğum esnası ve sonrasındaki rolü ile tanınmaktadır. Doğum sırasında rahim kaslarının kasılmasını uyararak doğumu kolaylaştırır. Doğum sonrasında ise meme başını uyararak ile sütün salınımını sağlar ve emzirmeye yardımcı olur. Dolayısıyla anne bebek arasındaki ilk karşılaşma ile sonraki beslenme ve bakım sürecinde oldukça önemli bir rol üstlenerek bağlanmayı sağlamaktadır. Ancak oksitosinin etkileri bununla da sınırlı değildir.

Yüksek oksitosin seviyelerinin ana faydaları şunlardır:

Sevgi ve güven duyguları.

Duygusal ipuçlarını okumak ve hatırlamak – sosyal zeka.

Stres ve kaygı önleme.

Anne-çocuk bağı.

Yıkıcı ve bağımlılık yapan davranışların önlenmesi.

Ruhsal bozuklukların önlenmesi. Çok az oksitosine sahip olmanın, majör depresif bozukluk ve otizm spektrum bozukluğu gibi ruhsal bozukluklara katkıda bulunan birçok faktörden biri olduğu varsayılmaktadır.

İyi işleyen bir oksitosin sistemi, sosyal ipuçlarını okuma yeteneği için olmazsa olmazdır. Üstelik sosyal ağlarınızın genişlemesi ve derinleşmesi ile diğer insanların duyguları ile ilgili bilgi işlemenin artması sosyal zekanızı geliştirebilir. Başkalarının duygularını daha fazla düşünürseniz, tanım gereği sosyal olarak daha zeki hale gelir, olumlu sosyal yaşantıları daha iyi kodlar ve depolarsınız. Dolayısıyla daha sonraki sosyal karşılaşmalarda hem girişkenliğiniz daha yüksek olur hem de sosyal ipuçlarını okuma yetiniz de giderek arttığı için olumlu ve besleyici nitelikli ilişkiler kurma beceriniz artar.

Konuyla ilgili yapılan bir araştırmada oksitosinin erkeklerde (kadınlara göre oksitosin seviyeleri daha düşük) uygulanmasının pozitif sosyal bilgilerin kodlanmasını daha akılda kalıcı hale getirdiği gösterilmiştir. Sonuçlar, oksitosinin, pozitif sosyal bilgilerin hatırlanmasını daha olası hale getirmek için kodlamayı güçlendirerek erkekde sosyal yaklaşımı, yakınlığı ve bağı geliştirebileceğini ortaya koymaktadır.


Sağlıklı oksitosin seviyeleri, yıkıcı ve bağımlılık yapan davranışları da önleyebilir. Aşırı yemek yeme, uyumsuzcinsel eylem, alkol veya uyuşturucular oksitosinle ilişkili olarak, iyi ilişkilere dair eksikliği telafi etmek için veya kaygı seviyeleri yüksek olduğunda stresten kurtulmak için kullanılabilmekte ve bireyler zamanla bağımlılık geliştirebilmektedir.

Bu durum oksitosin eksikliğinin olumsuz sonuçlarına işaret etmesi bir yana, bu eksikliğin giderilmesinin, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ve anksiyete bozuklukları başta olmak üzere pek çok problemin çözümünde faydalı olabileceğini de ortaya koyması bakımından oldukça önemlidir.

Oksitosin eksiğinizi psikofarmakolojik destekle tamamlamaya çalışabileceğiniz gibi, ilk etapta biraz zorlayıcı olabilse de sevdiğiniz insanlarla daha fazla ve daha yakın temasla zaman geçirmek ve sevilen insan sayısını ve paylaşımı arttırmak daha doğal ve daha sürdürülebilir bir çözüm yolu olabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *