Öfke İfade Biçimleri


Öfkeyi İçte Tutma
Westermayer‟e (2001) göre, öfke duygusunun işlevselliğini engelleyen şey bireyin öfkesini bastırması, içe atması ya da öfkeyi kendine yöneltmesidir. Öfkesini içe yönlendiren bireyler öfkelerini iletişim kurmama, kendini geri çekme, somurtma, surat asma, küsme biçiminde edilgen tepkilerle bir nevi maskeleyebilirler ya da bu bireyler karşısındaki kişilerin akıllarını okuyarak öfkeli olduklarını anlamalarını isteyebilirler. Tabi bu akıl okuma ve durumu anlama süreci öfke duygusunu yaşayan bireyde acı çekme yahut gücenme biçimine dönüşebilir. Westermayer yine öfkeleri içe yönelik bireylerin saldırgan davranışlar ya da şiddet eylemleri gerçekleştirmediğini ancak verecekleri tepkiyi uzun süre düşündüklerini ifade etmiştir .

Öfkeyi Dışa Vurma
Bireyler öfkelerini içte tutabileceği gibi dışa vurarak da ifade edebilirler. Öfkenin dışa vurulması çeşitli şekillerde kendini gösterir. Kimisi öfkesini sözel olarak ifade ederken (bağırmak, kızmak, küfretmek) kimisi de öfkesini saldırgan davranışlarla (vurmak, bir şeyleri fırlatmak ya da kırmak, dayak, kapıyı hızla kapatma) ifade edebilirler . Birey karşısındaki kişiye öfke anında saldırgan veya yıkıcı tepkilerde bulunabilir. Karşıdaki kişiye hissettirmeden alaylarla, pasif saldırganlıkla veyahut da incitici kelimelerle kişiye öfkesini gösterebilir. Yaşanan bu gerginlikler çözülmediği taktirde kişilerarasında iletişim bozukluklarına, derin ayrılıklara ve incinmelere neden olabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *