Magazinsel Psikanaliz Tarihi

Sigmund Freud

Sanılanın aksine Freud’un cinsellikle ilk uğraşıları çocuk cinselliği üzerine değildi. Freud çocuk cinselliğine geçiş yapmadan önce yılan balıklarının cinselliğiyle ilgileniyordur. Tam 400 yılan balığı bu uğurda testislerinden mahrum kaldı:)

Bilindiği gibi kokaine karşı büyük bir tutkusu ve faydalı bir madde olduğuna inancı tam olan Freud bu konuda kaleme aldığı metin (Kokaine Methiye) yüzünden Avrupada ve Amerikada kokain kullanımı artışından sorumlu tutularak yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Ancak durumun bilinmeyen cephesinde bir meslektaşı olan Carl Koller’in bu sayede kokainden haberdar olduğu bilinmektedir. Ancak koller sözü geçen maddeyi Freud’un söz ettiği kullanım amaçlarının (depresyon tedavisi, kronik sindirim güçlüğü, afrodizyak etkisi) çok dışında bir alanda, gözlerde kullandı. Koller bu maddenin gözün uyuşturulmasında kullanılabileceğini bulmuştu. Bu durum göz ameliyatlarını yapılabilir hale getirerek tıp dünyasına büyün katkı sağladı.

Anna O.

Bertha Papphenheim ya da psikanalitik literürde bilinen adıyla namı diğer “Anna O.”. Yukarıda görmekte olduğumuz genç kadın(21 yaş) gösterdiği yoğun histerik tablosuyla dönem Avrupası ruhsal durumunun imajı olarak kabul edilebilir. Breuer tarafından armağan edilen “mahlasıyla” Anna O. pek çok konversif (ruhsal kökenli bedensel belirtiler ) semptomun güzel sahibesi olarak, Breuer ve Freud tarafından dönemin umut vaadeden parlak metodu, hipnozla tedavi edilmeye çalışılmıştı. Çalışılmıştı dememdeki gerekçe semptomların son durumu hakkında berrak bir bilgiye sahip olmamamız. Buna karşın kesin olan, bu genç kadının tedavinin akabininde, bir sosyal aktivist ve feministe dönüştüğüdür. Konversif semptomların akıbeti ne olursa olsun tedavinin daha olgun savunma mekanizmalarını (dönüştürmeye karşı yüceltme) devreye sokarak, hastaya üretkenlik becerisi kazandırdığı muhakkak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *