Konversiyon Bozukluğu

Konversiyon bozukluğunda; genellikle hareket, duyu ve nörovejetatif sistem organlarında organik bir temele dayanmayan işlev yitimi, azalması ya da çoğalması belirtileri bulunur. Bu bozuklukta hastanın bilinç dışı çatışması ve çatışmayla oluşan gerginlik ve bunaltı bir işlev bozukluğuna döndürülmektedir. Ortaya çıkan belirti çatışmayı temsil etmektedir ve çatışmanın doğuracağı bunaltıyı önlemektedir. Konversiyon bozukluğu, semptom ya da defisitlerin istemli motor ve duyusal işlevleri etkilediği, başka bir tıbbi durumu düşündüren ancak hastalığın öncesinde çatışma veya diğer stresörlerin bulunmasıyla psikolojik faktörlerle ilişkili olduğu düşünülen bir hastalıktır. Konversiyon bozukluğunda semptom ya da defisitler kısıtlı oluşturulmamakta, madde ile ilişkili olmamakta, ağrı ve seksüel belirtilerle sınırlı kalmamaktadır. Konversiyon bozukluğunda kazanç asıl olarak psikolojiktir; sosyal, maddi veya yasal değildir. Hastalık başlangıcı genellikle geç çocukluk ve erken yetişkinlik dönemindedir. 10 yaşından önce ve 35 yaşından sonra nadirdir. Ortaya da ileri yaşlarda konversiyon bozukluğu düşünüldüğünde gizli bir nörolojik ya da başka bir durum olma ihtimali yüksektir. On yaşından küçük çocuklarda konversiyon semptomları yürüme bozukluğu ya da bayılma nöbetleriyle sınırlıdır (Harold ve Kaplan, 1994). Konversiyon belirtilerini üç ana başlık içinde toplayabiliriz:
1.Hareket Belirtileri: Ayakta duramama (astazi), bayılma, yürüyememe (abazi), kasılmalar, ayaklarda, kollarda güç azalması, inmeler, tikler, dil tutulması (mutizm), ses çıkaramama (afoni), görülebilir. En sık karşılaşılan belirtiler bayılmalar ve inmelerdir. İnmeler; hemipleji, parapleji, monopleji biçiminde olabilir.
2.Duyu Belirtileri: Ağrılar, duyu azalması, duyu yitimi, histerik sağırlık, körlük, koku alamama.
3.Nörovejetatif Belirtiler: Boğazda düğümlenme (globus hystericus), kusma, öksürük, hıçkırık, hava yutma (aerofaji), öğürmeler, geğirmeler (Öztürk,1995).
Çoğunlukla hastalar yukarda saydığımız belirtilerden bir tanesiyle baş vururlar. Babası annesine bağırırken ya da taciz uygularken kör olan, babasının bağırmasından sonra sağır olan, okulda tahtaya gelmesi istendiğinde bayılan, dersi anlatması istendiğinde sesi kısılan ergenler zannedildiğinden fazladır.
Konversiyon bozukluğu tedavisi; hastayı bir müddet bulunduğu ortamdan uzaklaştırmak, psikofarmakoterapi ve uygun hastalarda psikoterapidir. İlginç olan bazı ergenlerin halk arasında şifacı diye bilinen insanlar görülmeye devam etmesi ve bir kısmının telkinin etkisiyle deva bulmasıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *