Kontrol İhtiyacı Perspektifinde Yeme Problemleri

Yeme davranışı, kişinin beslenme ile ilgili tüm bilgi, düşünce, davranış ve eğilimini oluşturur. Yeme davranışı fizyolojik, sosyal, demografik, coğrafi, ekonomik, kültürel koşularca belirlenir. Bireyin yeme ile ilgili algısı, yiyeceklerle ilgili önceki deneyimleri ve beslenme durumlarından etkilenir. Yeme tutumları ve davranışları erken dönem,çocukluk yaşantılarında şekillenen olgular olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalara göre; yeme tutumlarında ve davranışlarında oluşan olumsuz gidişat yeme bozukluklarını oluşturan temel öğelerdir .

Kişilerin olumsuz duygularını baskılamak için hoşlandıkları yiyecekleri daha fazla yedikleri ve bu durumun onların duygu durumu üzerinde olumlu yönde bir etkiye sahip olduğu gözlenmektedir. Duygusal yeme davranışı da yeme bozukluklarında karşımıza çıkan bir problem gibi görülmekle beraber yeme bozukluğu olmadan da görülebilen bir rahatsızlıktır. Aşırı ve kontrolsüz yemenin nedenleri arasında; olumsuz durumlarla başa çıkmak yer alır. Günümüzde pek çok insan canı sıkkın olduğunda yahut üzgün hissettiğinde yemek yiyerek kendini rahatlatmak ister. Ancak rahatlama çabası sonucunda yeme bozukluğu olan kişilerde mutsuzluk ve suçluluk duygularıyla birlikte kusma, laksatif kullanımı vb. (yiyeceklerin atımı yoluyla beden üzerindeki kontrolün tekrar elde edilmesi) istenmedik davranışlar ortaya çıkmaktadır.  

Yeme tutum ve davranışlarıyla ilgili gerçekleştirilen araştırmalar, bu konuda sorun yaşayan bireylerin ailelerinde huzursuzluk olduğu, madde kullanımının eşlik edebildiğini, depresyon ve kaygı bozukluğunun görülebildiğini belirtmişlerdir. Bireyin hane içerisinde kontrol edemediği bir durum var olduğunda ya da birey kendisiyle ilgili bir durumu kontrol etme arzusu taşıdığında, bu arayış bireyin kilosunu ve aldığı besin miktarını kontrol etme davranışına yöneltmektedir. Artmış besin kontrolü arzusu, kontrol yitimi düşüncelerini ve olumsuz duyguları tetiklemekte sonuç olarak birey olumsuz yeme tutumları ve suçluluk duygularından oluşan bir kısır döngü içinde sıkışıp kalmaktadır.


Nursel Oral ve Nesrin Hisli Şahin, “Yeme Tutum Bozukluğunun Kişilerarası Şemalar, Bağlanma, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öfke ile İlişkisi”, Türk Psikoloji Dergisi, 2008,23(62), s,38.

Catharine Evers vd., “Feeding Your Feelings: Emotion Regulation Strategies and Emotional Eating”,Personality and Social Psychology Bulletin,2010, 36(6), s.792–804.

Heebink, D.M vd., “Anorexia Nervoza and Bulimia Nervoza in Adolescence: Effects of Age Menstrual Status on Psychological Variables”,Journal American Academy Child Adolescense Psychology, 1995, 34(3), s.378.

Federica Tozzi vd., “Causes and Recovery in Anorexia Nervosa: The Patient’s Perspective”, International Journal of Eating Disorders,2003, 33 (2), s. 149.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *