Kıskançlık Dosyası

Nedir kıskançlık? Neden kıskanırız? Hangi koşullar bizim daha kıskanç davranmamıza yola açabilir? Kimler daha kıskanç? Gelin bu sorulara birlikte yanıt arayalım.

Kıskançlık çoğunlukla üç kişi arasında ortaya çıkan ve kişilerin birinin diğerine
karşı kaybetme korkusu ile kendini gösteren bir duygudur. Yani kıskanmamıza neden olan şey temelde kaybetme korkusudur. Peki hangi koşullarda kaybetme korkumuz ve onun görünür yüzü olan kıskançlık duygumuz tetikleniyor?

Halihazırda bir romantik ilişki içinde olduğunuzda, kıskançlık düzeyiniz yükseliyor. Özellikle de kadınla ilişkileri varken daha kıskanç hale gelebiliyorlar. O kadar ki, katılımcılardan partnerlerinin onları aldattığını hayal etmelerinin istendiği bir çalışmada kadınların kan basınçlarının önemli düzeyde yükseldiğini, kıskançlık duygularının beden fizyonomisinde de değişikleri harekete geçirdiği görülüyor.

Acaba kadınlarla erkekler aynı şeyleri mi kıskanıyorlar?

Hayır. Kadınlar duygusal aldatılma konusunda daha hassas olduklarından , eşinin bir başkasına duygusal olarak bağlandığını bilmesi ya da bundan şüphelenmesi
durumunda ortaya çıkan kıskançlık türü olan duygusal kıskançlığa daha yatkınlar. Eşinin/ partnerinin başka biriyle cinsellik yaşaması olan cinsel aldatma erkekleri çok daha fazla endişelendiriyor.

Çiftlerin daha önceki ilişki deneyimleri de kıskançlarını önemli düzeyde etkiliyor. Daha önceki ilişkilerinde aldatmayla karşı karşıya kalan bireylerin hayatlarına daha kıskanç partnerler olarak devam ettikleri gösteren tutarlı bulgular yok. Ancak işin ilginç yanı daha önceki ilişkilerinde kendisi aldatma davranışında bulunmuş olan partner aldatılma ihtimali karşısında daha fazla üzülüyor ve daha kıskanç davranıyor. Yukarıdaki cümlelerde kadınların duygusal aldatılma karşısında daha hassas olduğunu söylememize karşın, bu durumun tüm kadınlar için böyle olmadığını belirtmek gerek. Daha önce partnerini cinsel olarak aldatan kadınlar , cinsel aldatılmaya karşı daha tetikte. Yani atalarımızın dediği gibi “Kişi işi kendinden biliyor!”.

Aldatan bireylere karşı affedici ve kabullenici tutumlar partnerinizin de bir aldatan olduğunu gösterebilir! Nasıl mı?

Bazı kurgu karakterlere karşı bireylerin düşüncelerinin sorgulandığı bir çalışmada, daha önce partnerini aldatmış olan erkeğin, aldatan erkek karaktere; daha önce partnerini aldatmış olan kadının ise aldatan kadın karaktere karşı daha kabullenici ve affedici tutumlar sergileme eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *