Hafif &Patolojik Narsisizm

Hafif narsisizm ile patolojik (hastalıklı) narsisizmi birbirinden ayırmak önemlidir.

Hafif narsisizm bireyin yaşamını sürdürebilmesi için gereklidir. Narsisizmin bu türünde büyüklenmecilik kişinin çabaları, emekleri ve bu emek ve çabalarının çıklarıyla ilişkilidir. Yani hafif narsisizim üretimseldir. Bu nedenle bir terzi, bir marangoz, bir biliminsanı pekala ürünü ile gururlanabilir ve çok üst düzeylerde olmadığı sürece sağlıklıdır. Narsisizmin bir üretimle bağlantılı oluşu, onu benliğe yapılan yoğun yatırımdan biraz da olsa uzaklaştırarak ben’in ürettiğine yatırıma çevirir ve böylelikle daha dengeli bir hal almasını sağlar. Bu mekanizma son derece yaratıcı olan narsisist bireylerin varlığını açıklamaktadır. Bireyi çalışmaya ve üretmeye iten enerjinin yapısı narsistçe olmasına karşın iş ve ürün gerçeklikle bağlantılı olmanın, garantörleri olarak hizmet görür. Çünkü bir ürün ortaya koymak, bir başarı elde etmek bizi sınırlandırarak çerçeveleyemekte ve aynı zamanda süreç içerisinde yaşadığımız güçlükler bizi zaman zaman kösteklemektedir.

Patolojik narsisizmde ise büyüklenmeci nokta bireyin yapmakta olduğu şey ya da üretimi değil sahip olduğu şeydir. Bu doğrultuda hafif narsisizmi olan birey yazdığı makale ya da ortaya çıkardığı sanat ürünü ile gururlanırken patolojik narsisist bireyin gururlanmasını sağlayan, onun görünüşü, varlığı, sağlığı gibi unsurlardır. Dolayısıyla Caravaggio’nun resmindeki “Narcissus” patolojik narsisizmi temsil ederken, ressam Caravaggio hafif narsisizmi temsil etmektedir. “Eğer beni büyük ve değerli yapan ürettiğim ürün değil sahip olduğum bir nitelik ise o zaman başka şey ve/veya kişilerle ilgilenmem gerekmez.” Böylelikle birey kendine dair oluşturduğu büyüklük tablosunu bozmamak çabasıyla gerçeklikten uzaklaşır ve her geçen gün narsisizm düzeyini arttırır. Bu nedenle sınır mevhumunu kaybeden patolojik narsisist hem “Kendi deneyimlerimden başka birşeyi bilemem.” diyerek solipsistik hem de “Yabancı olan herşey bana zarar verebilir, bu nedenle onlardan korkuyorum.” diyere ksenofobik hale gelir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *