Güven Yoksa Mutluluk Yok!

John Helliwell’in 81 ülkeyi incelediği araştırmasının bulguları oldukça ilginç. Sonuçlara göre güvenin mutluluk üzerindeki etkisi para ve sağlıktan çok daha ön planda.

Helliwell 81 ülkeyi incelediği çalışmasının sonunda güven olmayan ülkelerdeki insanların çok daha mutsuz oldukları sonucuna varıyor. Örneğin Moldova’da insanlar ne ürünlere, ne birbirlerine ne de devlete güvenmedikleri için oldukça mutsuzlar.

Üstelik Helliwell’in bir diğer bulgusu güven azaldıkça intihar oranlarının artması. Bu bulgu; güvenin esasında mutluluktan çok daha önce “yaşam!” için gerekli olduğunu ortaya koyarak Maslow’un hiyerarşisini destekleyen bir kanıt ortaya koyuyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *