Gizil Düşmanlık, İhmal

Düşmanlık duyguları her zaman doğrudan dışavurulmaz, kimi zaman kılık değiştirip kamuflaj giymiş halde karşımıza çıkarlar. Düşmanlık duygusunun bu kamuflajlı hallerinden biri de ihmaldir.

İhmal doğrudan bir düşmanlık veya saldırganlık eylemi değildir ancak dolaylı yoldan bir insana ya da nesneye zarar verir. Hukuktaki ihmal tartışması uzun yıllardır devam etmesine rağmen halen konuya bir açıklık getirilememiştir. İhmalle cinayetin bir tutulamayacağı açıktır. Ancak ağır bir çiçek saksısını bir kimsenin kafasına fırlatarak ölümüne yol açmamanız, yahut bu saksıyı en ufak bir sarsıntıda yoldan geçecek birinin başına düşecek kadar pencere pervazının uç noktasına koymanız önemli düzeyde benzerlik taşır. Yaptığınız eylemin öteki üzerindeki sonuçlarını düşünmemek, yahut umursamamak gibi benmerkezci ve düşmancıl benzerliklerdir bunlar.

Suçta kasıt unsurunun bulunmayışını hukukçular hafifletici neden olarak değerlendirir. Ne var ki, kasıtlı olmayan düşmanca bir davranışın kasıtlı haince bir davranışı aratmayacak bir kin ve nefreti içerebileceğine de kuşku yoktur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *