Etkili İletişim-2

Empatik Anlayışla Yaklaşabilme

Empati bireyin objektiflisini yitirmeden kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması,o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir.

Soğuk empatide, bireyin karşısındaki kişinin duygularını anlaması, ancak duygusal durumunu paylaşmaması söz konusudur. Sıcak empati de ise, bireyin, karsısındaki kişinin duygularını anlaması ve ona destek olma isteğini hissetmesi söz konusudur.

Empati kurabilmek için karşısında ki kişiyi etkin dinlemek gerekir. Rogers,empatinin dikkatli dinleme ve yansıtma yoluyla, bilişsel olarak gerçekleştirildiğini ve  bilerek yapıldığını vurgulamaktadır. Başarılı bir empatiyi kurmanın ilk basamağı, karşısındaki kişinin davranışlarını değerlendirmekten kaçınmaktadır. Karşıda kişinin davranışları iyi-kötü , doğru-yanlış gibi değerlendirmelere tabi tutulursa,bu etiketlere göre karşıdaki kişiyi doğru bir biçimde görememe ve tanımada başarısız olunur. Bu yüzden karşıdaki kişiyi anlama üzerine odaklanmalıdır. İkinci aşamada, karşıdaki kişinin düşünce ve duygularını öğrenmek gereklidir.bir kişi hakkında sahip olunan bilgi ne kadar çok olursa, o kişiyi anlamak o kadar rahat olur. Üçüncü aşama ise, karşıda ki kişinin düşüncelerini ve duygularını anlamaya çalışmak ve anladığında iletmektir. Empati,duygusal, bilişsel, eylemsel ve fizyolojik davranış ve tepki (sözlü ve sözsüz) bileşenlerden oluşur.

Empati konusunda dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Empati sempatiden farklıdır. Bireye empatik yaklaşmaya çalışırken  sempatik yaklaşım sergilenmemelidir. Bir insana sempati duyulması demek, o insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olunması demektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *