Etkili İletişim-1

1.Bireyin kendisine ve iletişimde bulunduğu kişilere içten saygı duyması

Bireyin kendisine saygı duyması, olumlu ve olumsuz özelliklerini daha iyi görebilmesini, kendini kabul edebilmesini , daha az savunucu olmasını ve diğer insanları daha kolay kabul edebilmesini sağlar. Bu yapıdaki birey, karşısındaki kişilere de saygı duyar.

Kişilerarası ilişkilerde insanlar, genelde iki tur saygı davranışı göstermektedirler. Bunlar savunucu saygı ve içten saygıdır. Savunucu saygıda, kişi insanların değerli olduğunu ifade etmekle birlikte aslında böyle hissetmekte ve davranmamaktadır. Böylece kişi, kendi sergilediği eylemlerinin saygı olduğuna inanmakta ancak, bu eylemler karşıdaki kişi tarafından saygı olarak hissedilmemektedir. Saygı gören birey ise,karşısındaki kişi ile kolay iletişim kurar. Gerçek anlamda saygının, bir düşünce olarak kalmayıp aynı zamanda hissedilmesi ve bunun sözel ve sözel olmayan davranışlarla gösterilmesi önemlidir.

Saygı konusunda, dikkat edilmesi gereken noktalardan biri saygı ile boyun eğiciliğin birbirine karıştırılmamasıdır. Boyun eğicilik, bireyin duygu, inanç düşünce gibi kendine özgü unsurları yansıtmada yetersiz olması, hakları başkalarınca çiğnenince buna karşı koymaması ve kendini savunamamasıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *