Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu

Çoklu Kişilik Bozukluğu ya da bölünmüş kimlik gibi isimlendirmelerle de bilinen Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu ile toplumda en az %1-1,5 oranında, psikiyatri servislerine ise %5,4 oranında karşılaşılır. Dissosiyatif kimlik bozukluğu filmler sayesinde elde ettiği popüler kimliğin yarattığı kötü imajın aksine tamamen tedavi edilebilen bir bozukluktur. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemleri gibi erken zamanlarda fark edilmesi tedavi sürecini hızlandırmakta, sonucu daha olumlu kılmaktadır.

Travmatik durumlarla karşı karşıya kalan çocuk zihni, yoğun acı ve zorluğu tolere edemez ve yoğun acı ve zorluk yaşantılarından uzaklaşmak için zihni böler. Böylelikle zihnin yeni parçası maruz kalınan travmatik yükün taşıyıcısı haline gelirken diğer parçası sanki bu zorlukları yaşama”mış gibi” hisseder ve hem kaçamadığı ortamdan hem de acıdan geçici bir kurtuluş yolu edinmiş olur. Böylelikle sürekli dayak yiyen, bir başka çocuk dayak yiyor”muş gibi”, aç bırakılan çocuk bir başka çocuk aç bırakılıyor”muş gibi”, anne babası ölen gözlerinin önünde ölen çocuk anne babası ölen bir başkasıy”mış gibi” yaşar.

Travmatik yaşantının olumsuz yaşantılarını taşıyan yeni zihin parçası, tekil zihnin tüm potansiyeline sahip ikiz kardeşi gibidir. Yeni zihin de zamanla kendi içinde gelişir, hissetme, düşünme, davranışlarda bulunma, tutumlar geliştirme gibi çeşitli özellikler kazanır. Bu noktada alter egolar (yeni kimlikler) ayrı insanlar değil, farklı zihin organizasyonları, farklı zihin devreleridir.

Yoğun acı ve zorlanma karşısında bir kez bölüme yeteneği kazanmış olan zihin, ilk etapta keçi yolu olan, kullanılması zahmetli ve pek geçilmeyen bu yolu zamanla ana yol haline getirerek, daha düşük düzeyli zorlanmalar karşısında da bölünebilmektedir. Böylelikle ortaya birden fazla alter ego (bölünmüş zihin/ yeni kimlik parçası) çıkar.

Temel zihnin bölünmesiyle ortaya çıkan alter egoların kendilerine has cinsiyet, yaş, ses tonu, giyim tarzı, sağlık durumu vb. özellikleri olur. Zihnin içinde bölünen her bir kimlik bir görev ve sorumluluk taşır. Alter kimliklerin kendi aralarında birbirlerini algılama biçimleri ve birbirlerine yönelik bakış açıları oluşur. Kimler arasında zamanla gruplaşma başlayabilmektedir. Birbirlerine yakın ya da uzak, çıkarcı ya da diğerkam, uyumlu ya da kavgacı davranabilirler. Çoğunlukla kendi içerilerindeki güç dağılımdan farklılıklar ve hiyerarşi bulunur. Belirli durumlarda belirli kimlikler bedeni etkileyebilme gücüne sahipken, pastadaki en büyük pay, hiyerarşide en üstte bulunan kimliğe aittir.

Film önerileri: Beyza’nın Kadınları, Sybil, Eve’nin Üç Yüzü

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *