ÇOCUĞUNUZA VURMAYIN!

Çocuğunuza hiçbir koşulda vurmamalısınız. Çünkü;

  • Dayak öfkeye ve asiliğe sebep olabilir. Çocuklar madde kullanımına genellikle aşırı otoriter, istismarcı ya da ihmalkar ebeveynlerine karşı bir başkaldırı biçimi yolu olarak kullanırlar.
  • Dayak çocuğun bedenine ve benlik sınırlarına saygısızlığın işaretidir. Bedenine saygı gösterilmeyen çocukların madde kullanmaları ve kasıtlı biçimde kendilerine zarar verecek davranışlarda bulunmaları olasılığı artar.
  • Çocuğun bedensel olarak cezalandırması düşük özgüvene ve kendini ifade güçlüğüne yol açar. Düşük özgüvenli çocukların onay almak uğruna kendilerine zarar verecek kişilerle görüşme ve davranışlarda bulunma olasılığı daha yüksektir.
  • Bedensel cezalandırma sürekli kaygı içinde olmaya yol açabilir. Dayak atılan kaygılı çocuklar kendilerini doğru sakinleştirme yöntemlerini bilmediklerinden ileride kendilerini sakinleştirmek adına alkol ve uyuşturucu kullanma olasılıkları daha yüksektir.
  • Bedensel cezalandırma yapıcı ilişki kurmayı engeller. Olumlu ilişkilerden uzak kalan çocukta depresyon başta olmak üzere çeşitli ruh sağlığı bozuklukları ortaya çıkabilir.
  • Bedensel cezalandırma çocukları yalan söylemeye ve yakalanmamak için aldatmaya yönlendirir. Bu nedenle fiziksel şiddete (özellikle ebeveynleri tarafından) uğrayan çocukların ileride psikopatik kişilik özellikleri göstermeleri ve suça karışmaları olasılığı artmaktadır.
  • Bedensel cezalandırma, çocukların ebeveynlerinden korkmasına ya da nefret etmesine neden olur. Ebeveynlerinden korkan ya da nefret eden çocuklar evi mümkün olduğunca çabuk terk etmek isterler. Bu acil kaçış isteği onların içine girecekleri durum ve ilişkileri doğru biçimde değerlendirememelerine neden olarak, olumsuz koşullarla karşılaşma ve tekrarlayan biçimde mağdur olmalarına neden olur.
  • Bedensel cezalandırma hem fiziksel hem de duygusal olarak acı vericidir. Sık sık acılı deneyimlere maruz kalan çocukların hissizleşmek adına bağımlılık yapıcılara yönelmeleri daha olasıdır. Bu çocuklar sigara, alkol, madde kullanımına yönelebilecekleri gibi, duygusal yeme atakları, internet bağımlılığı ve bağımlı ilişkiler kurma olasılıkları da sağlıklı akranlarına göre daha yüksektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *