Bir depresyon türü; ölü anne karmaşası

Resim: Haydeh Faraji
Resim: Haydeh Faraji

Andre Green tarafından tanımlanmış olan (1980) bu depresyonun en önemli özelliği çocuğun annenin yanında, annenin var olduğu koşullarda depresyona girmesidir. Ancak yas içinde olan annenin ruhsallığı ölü vaziyettedir. Annenin depresyonunun pek çok nedeni olabilir ancak anne bu durumu itiraf etmez. Dolayısıyla çocuk ani bir biçimde anne ilgisinden mahrum hale gelişini anlamlandıramaz.

Önceleri annenin ilgisini yeniden elde etmek için umutsuzca çabalayan çocuk yitirileni geri getiremediğinde, anneye olan yatırımı, sevgi ve ilgi beklentisini azaltır ve ölü anneyle bilinçdışı düzeyde özdeşim kurar. Yaşanan kayıp karşısında hissettiği öfke ve saldırganlık duygularını ortaya koyması, annenin tamamen yitirilmesine yol açabileceğinden, çocuk bu duyguları sessizce yaşamak zorunda kalır. Ancak bu sessiz yıkıcılık durumu kişinin yeniden ruhsal yatırım yapmasını, yeni bir sevgi ilişkisi kurmasını da engeller. Böylece artık nefret etmek gibi sevmek de olanaksız hale gelir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *