Ben-Merkezci Mükemmeliyetçilik

Ben merkezci mükemmelliyetçi ulaşılması imkansız hedeflere doğru sonsuz bir yolda yürüyen kişidir. Kişi bir takım gerçekdışı standartlar belirleyerek bunları zorunluluklar haline dönüştürür ve kendisine empoze eder.

O kusursuz biri olmalıdır. Bu nedenle de yanlışlarını ve eksikliklerini kabullenmekte oldukça zorlanır. Ola ki bunlar dışarıdan biri tarafından kendisine gösterilirse o kişiye öfkelenebilir, yahut mahcubiyet duygusuyla ondan kaçınabilir. Ben merkezci mükemmelliyetçilik, uyum sorunlarına ve depresyona ve obsesyonel bozukluklara eğilimi eğilimi arttırır.

Bu kişiler yanlış yapmamak adına sürekli olarak “unuttuğum, görmediğim, atladığım birşey mi var?” sorusuyla yaşar ve detaylarda boğulurlar.

“En iyi olana erişmek için çabalamak gerekir.” inancı bu kişilerde kolaylıkla “Ne kadar çok çalışırsam o kadar başarılı olurum ve hayatımdaki herşey o kadar iyi olur.” irrasyonel inancıyla yer değiştirerek, dünyaya dair adalet duygularına yitirmelerine ve bir depresif bozukluk geliştirmelerine neden olabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *