Bağımlılık Nedir?

Bağımlılık herşeyin başında çocuğun insanlarla normal iletişim kurma yoludur. Daha sonra çocukta ve yetişkinde, bu bir stresle başa çıkma yolu, engellenmeye bir tepki, ya da gelecekti engellenmeye (hayal kırıklığına) karşı bir koruma biçimini alır. Bağımlılık coşkusal olabileceği gibi, ötekinden sevecenlik ve koruyuculuk koparma yolu da olabilir.

Bağımlı davranış aynı zamanda bir tür başa çıkma mekanizması olarak da hizmet görebilir. Bağımlı kişi kendi başına çözemediği sorunlar için bağımlı olduğu kişiden yardım alır. Böylelikle görev ve sorumluluklarını kimi durumlarda tamamen kimi durumlarda ise kısmen üzerinden atmış olur.

Bağımlı davranış bir saldırganlık dışavurumu olabilir. Bağımlı kişi ötekinden kendisi için sevgi ve ilgi koparırken diğerlerini (bu diğerlerine ötekinin kendiliği de dahil) mahrum bırakabilir. Daha geniş perspektiften bakıldığında ise bu kez bağımlılığı antisosyal yönü, topluma yönelik saldırganlığı görülecektir. Bağımlı birey görev ve sorumluluklarını ötekine devrederek üretkenlikten vazgeçtiği gibi tüketir. Sevgiyi, ilgiyi olduğu gibi eğitimi ve toplumsal kaynakları da tüketerek varolur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *