“Artık” Çabuk Yoruluyorsanız

“Artık” çabuk yoruluyorsanız, kronik yorgunluk sendromunuz olabilir.

Kronik yorgunluk sendromu kişinin yeterli düzeyde dinlenmesine rağmen yorgunluk yaşamaya devam ettiği psikolojik bir sorundur. Bununla birlikte sendrom yalnızca psikolojik belirti ve etkiler göstermez aynı zamanda fiziksel belirtilere ve etkilere de sahiptir. Genel olarak yoğun bir iş temposuna sahip olan, üst düzey sorumluluk gerektiren işlerde çalışan, stresli bir iş hayatına sahip üst düzey yöneticiler ve uzun, yorucu mesailer yapan çalışanlarda görülen bir durumdur. 

Kronik yorgunluk sendromunda temel yakınmalar başta enerjisizlik ve güçsüzlük olmak üzere; motivasyonsuzluk, uyku, dikkat, bellek sorunları, huzursuzluk ve cinsel işlev bozukluğu ve/veya cinsel isteksizliktir. Yorgunluk duygu dinlenmekle geçmez ve günlük yaşam becerilerinde azalma olur. Efor gerektiren durumlarda çabucak yorulma kişinin gündelik işlevleri yerini getirmesini engeller.

Kronik yorgunluk sendromu olan hastanın en temel yakınmaları “ çabuk yorulma” eksenindedir. Hastalar eskiden kolaylıkla yaptıkları gündelik etkinlikleri bile artık çabucak yorulduklarından yapamaz hale geldiklerinden yakınırlar. Bu yakınma performansı etkinliğin tümü boyunca aynı düzeyde sürdürememe olarak kendini gösterir. İkinci önemli yakınma güçsüzlük, enerji yokluğu öznel duygusudur. Bu hisse yaygın eklem ve kas ağrıları genellikle eşlik eder. Hasta sabah uyandığında sanki bütün gece uyumamışta çalışmışçasına gücünü tekenmiş hissettiğini söyler. Hastalar hem bir etkinliğe başlamayacak kasar kendilerini güçsüz hem de zorda olsa başladıkları etkinliği tamamlayamadan çabucak yorulurlar. Kronik yorgunluk sendromu olan yönetici eskiden günde 8 toplantıya girerken daha ilk toplantıda bırakın katılmayı dinleyecek gücünün kalmadığını, ev kadını yemek yapmayı bırak bir tost yapacak enerjisi olmadığını, sporcu antreman öncesi ısınma egzersizleri sürecinde bile gücünün bittiğini ve yorulduğunu söyleyebilir. Üçüncü olaraksa çabuk yorulma ve güçsüzlük duygusuna psikolojik yakınmalar eşlik eder. Bunlar motivasyonsuzluk, kolay sinirlenme, unutkanlık, dikkatini toplayamama, okuduğunu anlayamama, uyku bozuklukları gibi belirtilerdir.

Kronik yorgunluk sendromu her zaman gerçekleştirilen rutin gündelik etkinliklerin giderek yapılamaz hale gelmesine neden olur. Bu durum başlangıçta özellikle mesleki etkinliklerde kendini gösteren, ardından cinsellikten, günlük çok basit etkinliklere kadar yayılabilen ciddi bir sorundur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *